ICHOT
Projekt koncepcyjny ekspozycji stałej Interaktywnego Centrum Ostrowa Tumskiego w Poznaniu
NAGRODA: II miejsce w konkursie
Klient: ICHOT / HANDS-grupa projektowa
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Interaktywne Centrum Ostrowa Tumskiego
Lokalizacja: Poznań / Polska
Projekt zakładał stworzenie multimedialnej opowieści o historii i dziedzictwie Ostrowa Tumskiego. Kolejne ekspozycje prowadzą widza przez chronologiczny ciąg wydarzeń, ubrany w innowacyjne techniki audiowizualne, scenograficzne aranżacje, makiety i plansze.
Zespół projektowy: Hands grupa reklamowa
Koncept: Katarzyna Mucha-Wiśniewska, Agnieszka Kaczmarek,
Zespół projektowy: Katarzyna Mucha - Wiśniewska, Michał Łańcucki, Roman Grygorcewicz
Zespół kierownictwa: Agnieszka Kaczmarek, Anna Matuszczak
Wizualizacje: Marcin Wiśniewski, Michał Łańcucki
Projekt zajął II miejsce w konkursie na ekspozycję stałą Interaktywnego Centrum Ostrowa Tumskiego w Poznaniu