ENEA
Projekt funkcjonalny przestrzeni biurowych w Skalar Office Center w Poznaniu
Klient: Enea / Kreowanie Przestrzeni
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Enea
Projekt funkcjonalny przestrzeni biurowych w budynku Skalar Office Center w Poznaniu - 2600m2
Projekt aranżacji zakładał optymalne zagospodarowanie przestrzeni pod wytyczne najemcy. Powierzchnia 2900m2 została podzielona na strefy podstawowe: biurową, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, pomieszczeń pomocniczych, toalet. Na etapie kolejnych podziałów powstały poszczególne pomieszczenia: salki konferencyjne, pomieszczenia socjalne, recepcje, pokoje biurowe, gabinety. Na projektowanej powierzchni zostało zrozlokowanych 237 stanowisk pracowniczych.
Zakres prac: projekty koncepcyjne uwzględniające program funkcjonalny najemcy, ergonomię pomieszczeń, przepisy ppoż